søndag 1. januar 2012

Godt Nytt husflidsår!

Da har vi, for få timer siden, gått over i 2012. Vil takke alle medlemmer for deres deltagelse i lagets mange aktiviteter i løpet av 2011.

Det siste vi gjennomførte før jul var lagets julemøte hvor mange møtte opp for å spise julegrøt og spekemat i den store salen i 4. etg på Oppsal Samfunnshus.


Salen var julepyntet av styret med masse lys og masse rødt.


Lagets kasserer, Ingeborg, mottok alle ved døren.


Og så var det kveldens høydepunkt. Alle tar med seg en julegave hver, og så trekker man hvem som får den enkelte gaven (ikke den man har gitt selv da) Og selvfølgelig strikker man på en slik kveld også.


Her er det ennå en som har fått gaven sin, og pakker spent opp.


Og her ennå en som i tillegg har ivrige tilskuere.

Dette ble en hyggelig kveld hvor man fikk en liten pause fra de mange forbredelser man har eller til jul.
Så for dere som gikk glipp av dette denne gangen blir det nok en ny mulighet til neste år.

Så starter vi det nye året med å informere om at programmet for vårt lag nå er kunngjort til høyre side på vår blogg. I tillegg blir det lagt ut på http://www.husflid.no/ på vår side der.
Katalogen er i år ikke sendt ut fra fylke. Styret har delt ut, så langt det har latt seg gjøre, til medlemmene.

De første tingene som nå skjer er standene vi skal ha på de forskjellige sentrene i vårt område. Vil du være med så ta kontakt.
Så er det Dugnad søndag 29. januar, og her trenger vi villige damer til å jobbe.

Og siste for denne gangen er å minne om noen reglene rundt årsmøte.

5.1 Årsmøtet er lagets øverste myndighet og holdes hvert år innen 15. februar.
5.2 Årsmøtet innkalles med minst 14 dagers skriftlig varsel til medlemmene.
5.3 Forslag om saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes til styret senest 6 uker før årsmøtet.
Vårt Årsmøte er Onsdag 15. februar
Skriftelig innkalling kommer
Og fristen for forslag til årsmøte er onsdag 4. januar

Med hilsen
Gretha Ristad
for
styret