søndag 28. februar 2016

Temamøte med Veveriet på besøk

Mandag 22. februar fikk vi besøk av Anette Solberg Andresen fra Veveriet på Norsk Folkemuseum på Bygdøy.


Bordene som var satt opp i gangen på Oppsal Samfunnshus bugnet av garn av mange forskjellige sorter. 


Og selv om det var vinterferie denne uken var det mange som fant turen til Oppsal denne dagen.
Tror det ble over 60 damer til slutt.


Også et utvalg av garnet.


Vi startet med kaffe og kaker til foredraget om Veveriets historie.
Her var det mye nye info for de fleste av oss. 


Så ble det åpnet for salg ute i gangen, og de fleste sto villig i kø.


Pakker med ferdig garn og mønster fantes også.


Og modellen de hadde med ble nøye studert.


Og til slutt ble det loddtrekning.
Takker alle som gjorde dette til en flott kveld.

søndag 7. februar 2016

Årsmøte 2016

Onsdag 27. januar var det innkalt til årsmøte i laget, og som vanlig er det ikke det møte i året som trekker flest medlemmer, men 14 stk var det som møtte.

Som vanlig er det et fastlagt program man skal gjennom på årsmøte med

1.     Godkjenning av innkallingen
2.     Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen
3.     Antall stemmeberettigede
4.     Årsmelding 2015
5.     Regnskap 2015 og revisjonsberetning (deles ut før møtet starter)
6.     Budsjett 2016(deles ut før møtet starter)
7.     Valg av styret og revisor – valgkomiteen presenterer

8.     Valg av valgkomité – styret presenterer

Alle skal nå ha fått tilsendt protokoll fra møte.

Etter at årsmøte var avsluttet var det vanlig medlemsmøte, hvor første post var overrekkelse av "blomster " avtroppende styremedlemmer og til "innleid" møteleder.


Her er en av de avtroppende med sine blomster.

Vi hadde så en gjennomgang av vårens program.
 Så viste Nina Hovda Johansen, som skal være lærer på strikkekurset helgen 13. - 14. februar, modeller fra sitt kurs.
Teknikkene det skal strikkes i er Konting og Domino.

Nytt styret hadde sitt første styremøte tirsdag 2. februar for å konstituere seg.

Styret blir for 2016 som følger

Leder: Gretha C Ristad
Sekretær: Anita Melleby
Kasserer: Eva Novsett
Studieleder: Inger Hallan
Styremedlem: Kirsti L. Kristiansen
Varamedlemmer: Aina Martinsen
og Helga K. ScheidlHer er nesten hele styret
Bak f.v. Eva Novsett og Kirsti L. Kristiansen
Foran f.v Aina Martinsen, Inger Hallan og Anita Melleby