søndag 3. mars 2013

Styret etter årsmøte 2013

Nå har styret konstituert seg etter årsmøte og ser slik ut:

Leder:             Gretha C Ristad
Kasserer:         Ingeborg Thomassrud
Sekretær:         Anita S Melleby
Studieleder:      Berit Helgeland
Styremedlem:   Anne Sidsel Andresen
Varamedlem:    Liv-Grethe Heiberg
Varamedlem:    Solveig Throndsen

Du vil treffe de fleste på våre arrangementer i løpet av jubileumsuken. Se neste innlegg på bloggen.


Bak fra høyre: Anita, Ingeborg, Anne Sidsel, Berit og Gretha
Foran fra høyre: Liv-Grethe og Solveig

Har du noe å bidra med så ta kontakt med oss.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar